Tolong Klik kat iklan Nuffnang Tanda sokongan anda

visit me

Click Here To Show Yr Support

Berita Panas Je !!!!!!!

11 January, 2012

150 Ribu anak luar nikah di Malaysia !!!!!


Maksiat dari bumbung
ANAK tak sah taraf atau lebih tepat lagi anak luar nikah iaitu anak dilahirkan tanpa ibu bapa yang sah kini menjadi masalah kepada negara. Anak dilahirkan itu tiada dosa, ibu bapa yang berdosa atas perbuatan mereka.
Bagaimanapun, kelahiran anak-anak ini menimbulkan masalah kepada masa depan mereka, sekali gus menimbulkan gejala sosial dalam masyarakat jika tidak diurus dengan baik.

Kajian mendapati banyak faktor menyebabkan anak tak sah taraf ini dilahirkan antaranya pengaruh rakan sebaya, pergaulan bebas, pasangan rela melakukan hubungan seks, tidak mempunyai pengetahuan berhubung dengan kesihatan reproduktif dan seksual, kurang perhatian ibu bapa, menonton, kurang didikan agama dan diperkosa saudara sendiri.
Pergaulan bebas berpunca daripada kemudahan telefon pelbagai guna dan juga Internet telah memudahkan kalangan remaja berhubung antara satu sama lain. Nabi s.a.w. bersabda: “Aku melihat berbagai jenis maksiat (bala dan musibah) turun dari langit, masuk ke rumah-rumah melalui bumbungnya dan merosakkan penghuni rumah itu.” (Riwayat Usamah bin Zayd).

Difahamkan ahli hadis tidak dapat memberikan penjelasan tepat dan wajar kepada peringatan ini sehinggalah kira-kira 65 tahun lalu. Hanya sekarang makna hadis itu jelas iaitu berbagai-bagai jenis maksiat, bala dan musibah itu dapat disaksikan melalui dasar langit terbuka walaupun ada berbentuk positif. Pelbagai program tidak sihat dipancarkan ke udara melalui antena dan masuk melalui bumbung rumah sebelum dapat dilihat melalui televisyen atau komputer.

Justeru, pengaruh televisyen dan Internet sudah mempengaruhi minda remaja dan sesetengahnya menggalakkan mereka terjebak dalam pergaulan bebas. Statistik menunjukkan seramai 152,182 anak tak sah taraf direkodkan bagi 2008 hingga tahun lalu dengan Sabah merekodkan jumlah tertinggi dengan 41,490 orang.
Bayangkan anak yang dilahirkan tidak berdosa menghadapi masalah dalam hidupnya pada masa depan.

Mereka terpaksa menghadapi masalah dalam pendidikan, kehidupan bermasyarakat dan juga rasa rendah diri akan wujud dalam diri.

Bagi mengelakkan anak remaja terjebak dengan gejala seks bebas dan juga terbabit dengan kebebasan melampau, ibu bapa mestilah tidak membiarkan anak remaja keluar dari rumah sesuka hati. Ibu bapa juga mesti berwaspada terhadap bala dan musibah turun daripada langit iaitu akibat langit terbuka yang masuk melalui bumbung rumah dan merosakkan penghuni rumah.

Semua ancaman dan kemusnahan yang berlaku berkaitan akhlak banyak membabitkan hubungan remaja lelaki dan wanita tanpa batasan yang membawa kepada seks bebas seterusnya mengandung anak luar nikah, iaitu melalui pergaulan dengan kutu-kutu jalanan dan samseng, mencuri, menagih dadah, melepak yang seharusnya boleh dihindarkan ibu bapa. Mencegah kemungkaran tanggungjawab bersama yang seharusnya dilakukan semua pihak.


Kemungkaran membabitkan seks bebas adalah perbuatan diharamkan syarak yang seharusnya dicegah. Orang Islam wajib mencegah segala kemungkaran bagi mewujudkan masyarakat aman dan sejahtera.


Lantaran itu, kemungkaran boleh dicegah mengikut keupayaan masing-masing dengan tindakan atau dengan hati. Sebagai ibu bapa yang prihatin terhadap anak remaja mereka bertanggungjawab menghalang mereka daripada terbabit dengan pelbagai kemungkaran.


Mencegah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Antara hikmah mencegah kemungkaran adalah menjamin kesejahteraan dalam masyarakat, mewujudkan masyarakat sejahtera, dapat membaiki kehidupan masyarakat dan ummah mengikut apa yang dituntut Islam.


Sebenarnya, tak semua rancangan televisyen tidak baik. Begitu juga dengan Internet. Banyak rancangan televisyen dan Internet yang berfaedah. Tetapi sebagai manusia yang mempunyai akal fikiran dan iman harus menepisnya dengan pemikiran matang dan waras.


Ibu bapa seharusnya bertindak dan memberikan pendidikan dalam hal ini.


Pengaruh era globalisasi dan langit terbuka bukan sahaja kepada kalangan remaja, malah kepada kanak-kanak kecil yang dapat memahami. Justeru, dengan menanamkan rasa takut kepada Allah sejak kecil lagi, anak dididik menjauhi perbuatan maksiat dan kemungkaran yang boleh merosakkan akhlak.


Menurut tokoh Islam, Syaikh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Khuluq Al-Muslim, “Kuat atau lemah iman seseorang dapat diukur dan diketahui daripada perilaku akhlaknya, kerana iman yang kuat mewujudkan akhlak baik dan mulia, sedangkan iman lemah mewujudkan akhlak jahat dan buruk laku, mudah terjerumus pada perbuatan keji yang merugikan diri seseorang itu dan orang lain.” Melalui langkah ikhlas dan penuh tanggungjawab ini dalam memelihara dan mendidik anak-anak ibu bapa dapat membentuk anak dan tidak akan menjadi liar serta terlalu bebas.


Kajian psikologi personaliti mendapati, personaliti anak dipengaruhi oleh baka, rakan sebaya, dan persekitaran. Pemantau dan pendidikan berterusan dapat mengekalkan keperibadian anak.


Pendekatan membentuk personaliti baik mestilah bermula di rumah diikuti di sekolah dan juga melalui rakan sebaya. Pendidikan roh dan akal yang baik akan mengarah tingkah laku dan personaliti yang baik.


Melalui pendidikan akidah, ibadah dan akhlak akan dapat membentuk akal budi, ilmu dan iman dengan menanamkan keyakinan kepada manusia terhadap keesaan Allah dengan mengabdikan diri kepada-Nya, menjadi insan soleh yang mendekatkan diri kepada Allah dan merealisasikan segala tujuan hidup manusia di dunia ini.


Penulis berkelulusan PhD Persuratan Melay

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...